Noteikumi

NOMAS INVENTĀRS UN DROŠA LIETOŠANA

  1. Klienta pienākums ir godprātīgi lietot iznomāto inventāru visā iznomāšanas periodā, nepieļaujot tā bojāšanu, nozaudēšanu vai nozagšanu. Ja nomas laikā ir pazaudēts, sabojāts vai nozagts iznomātais inventārs vai kāda tā daļa, Velo Osta ir tiesīga prasīt no klienta pilnu samaksu par šo vienību, par kādu tā tobrīd ir pieejama tirdzniecībā.

  1. Tā kā Latvijā nav iespējams apdrošināt ne elektro tipa skūterus, ne velosipēdus, tad persona, kas šo inventāru īrē, ir pilnībā atbildīga par to, ka tas tiek atgriezts atpakaļ Velo Osta tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija pirms attiecīgās tā lietošanas. Klienta penākums ir pareizi saslēgt velelosipēdu vai skūteri, kad tie tiek atstāti bez uzraudzības, saslēdzot rāmi un aizmugurējo ratu pie neizkustinamā, zemē iestiprināta priekšmeta vai velostatīva. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu velosipēdu un skūteru nozagšanas vai sabojāšanas risku.

  1. Pirms nomas inventāra nodošanas nomā klientam tiek novadīta 5 minūšu instruktāža par drošu lietošanu, braukšanu, manevrēšanu, apstādināšanu, pareizu pieslēgšanu, atstājot bez uzraudzības.

 

ATBILDĪBA UN TIESĪBAS

  1. Klients ir atbildīgs par atbilstošām personīgajām apdrošināšanām, lai segtu riskus, kas var rasties inventāra nomas laikā. Velo Osta neatbild par jebkādām prasībām par ķermeņa traumām vai kaitējumu, nelaimes gadījumiem, nodarīto kaitējumu trešās personas īpašumam vai klienta personisko zaudējumu, kas radies inventāra nomas laikā.

  2. Velo Noma neiznomā inventāru personām, kuras ir izmainītā apziņas stāvoklī alkohola vai narkotisko vielu dēļ.

  3. Īpašos gadījumos Velo Osta ir tiesības neslēgt inventāra nomas līgumu bez papildu paskaidrojumiem.

  4. Klientu personas dati, kuri tiek izmantoti nomas līgumos, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīvu 95/46/EC.

  5. Jurisdikcijas vieta ir Alūksne, Latvija, un šo līgumu reglamentē Latvijas likumi.